Gifest#10 – Konkurs

Gifest#10 – Konkurs

Raspisan je konkurs za deseti, jubilarni Festival gifova GIFEST#10.

Konkurs je otvoren do 31. maja 2022, a vaše autorske radove šaljite na: gifest.subotica@gmail.com

.

Uslovi:

– animirani gif se sastoji od najmanje dva frejma

– ne postoje ograničenja u smislu sadržaja, teme i forme gif-a

– svaki autor može poslati do pet vlastitih gif radova

.

Podaci koje je potrebno poslati uz radove:

– Ime i prezime autora

– Mesto odakle autor dolazi

.

Učešće na festivalu je besplatno i otvoreno je za sve. Prijavljeni radovi moraju biti autorska dela onog ko ih šalje.

.

Radovi koji pristignu kvalifikuju se za takmičenje i biće prikazani u takmičarskom delu GIFEST#10 festivala koji će se održati u junu 2022.

.

GIFEST