Centar za savremenu kulturu i umetnost

Subotica

Radio Plac
PONEDELJAK

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Ökö(h)arcok: Torok Orsi

16:30 Muzički safari

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Dub sat

22:00 Muzički safari

00:00 Blues

01:00 Chill

UTORAK

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Ember: Ivanović Laura (R)

17:40 Muzički safari

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Polet 21/22

19:30 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Afro Beat

22:00 Muzički safari

00:00 Blues

01:00 Chill

SREDA

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Ženski glasovi: Milena

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Sa magnetofonskih traka – Epizoda 10

19:15 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Afro Beat

22:00 Muzički safari

00:00 Blues

01:00 Chill

ČETVRTAK

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Ženski glasovi: Milena (R)

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Ökö(h)arcok: Torok Orsi

19:30 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Exotica

22:00 Muzički safari

00:00 Blues

01:00 Chill

PETAK

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Ember: Ivanović Laura

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Afro Beat

22:00 Muzički safari

00:00 Blues

01:00 Chill

SUBOTA

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

18:00 Muzička scena Subotice

20:00 Jazz

21:00 Afro Beat

22:00 Muzički safari

00:00 Chill

NEDELJA

 

04:00 Gluvo doba

05:00 Praskozorje

06:00 Radio Plac Mixer

16:00 Klasična muzika

17:00 Muzički safari

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Sa magnetofonskih traka – Epizoda 10 (R)

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Exotica

22:00 Muzički safari

00:00 Blues

00:30 Chill

Arhiva

„Mala grupa kreativnih ljudi

može da promeni svet.

Zapravo oni su jedini to do sada činili…“