Radio Plac: Ember – Peter Božik

Radio Plac: Ember – Peter Božik

Petak, 25. februar 2022, 17h, repriza utorak, 1.mart od 17h.

 

Peter Božik je rođen 1963. u Čantaviru. Pohađao je srednju stručnu školu u Subotici, a potom je u Novom Sadu  studirao na mađarskom odseku Fakulteta umetnosti. Od ranih osamdesetih njegovo polje delovanje je književnost. Bio je urednik Novog Simposiona u Vojvodini od 1990. godine, a kraće vreme 1991. do njegovog preseljenja / emigracije u oktobru. U Mađarskoj je osnovao EKS Simposion, časopis čiji je on glavni i odgovorni urednik. Piše poeziju, prozu, ređe esej kao i opisne tekstove, uglavnom o beletrističkim knjigama. Prevodi sa srpskog i hrvatskog jezika.
Počasni je član kruga Jožef Atila i član Društva likovnih pisaca.
Trenutno živi u Vespremu. Njegovu najnoviju knjigu, The Submitted Province, objavio je Forum i 2020
U brizi o kaligramu.

 

Sveske poezije: Sa povlačenja, Forum, Novi Sad, 1989.
Krvavi puding, Tevan, Bekeščaba, 1999.
Gourmandia desant, Zetna-Basiliscus, Zenta, 2010

 

Roman: Božić Petra: Csantaveri Orlando, Pufipress, Budimpešta, 2002.
Doček Nove godine Attentator – Matuska, Kalligram, Bratislava, 2005.
Izveštaj iz Kuće Kota, Forum, Novi Sad, 2017.

 

Obim kratkih priča: Pohvala rakiji i druge priče, Zetna, Zenta, 2012.

 

Zbornici: Svet si ti opisao, Forum, Novi Sad, 1987 (sa pesmama)
Zbornik života i književnosti, 1995, Literatura doo, Peštanski salon, 1995 (sa prozom)
Nepoznati vojnik, Soba za izdavanje, Miškolc, 2008.

 

Nagrade: Nagrada Sinko, 1988 (Novi Sad)
3. nagrada na konkursu za kratku priču Andela Vestela, 1995.
3. nagrada na konkursu za romane za određene knjige, 2003 
Nagrada Deri, 2009

 

Emisiju na mađarskom jeziku vodi i uređuje Szász Csongor.

 

 

Emisija se realizuje u okviru projekta UG “Klara i Rosa” i Centar za savremenu kulturu i umetnost u okviru programa „Centar za savremenu kulturu i umetnost kao pokretač društvene promene“. Projekat je podržan od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Fondacije Jelena Šantić, Grupe 484 i Evropske unije.
..

#EUzaTebe
@eusrbija