Jazziré: Mezei / Csányi / Trilla Trio

Jazziré: Mezei / Csányi / Trilla Trio

JAZZIRÉ – Festival savremene, improvizativne i eksperimentalne muzike
 
 
8.10.2021 – 20:00 h
PD 7 – Petra Drapšina 7, Subotica / Szabadka (Serbia)
SAMO PIVO pub @samopivosubotica
 
 
Szilárd MEZEI – viola, kompozicija
Zoltán CSÁNYI – kontrabas
Vasco TRILLA – bubnjevi, perkusije
 
– – –
 
Centralnu osovinu rada ovog trija čini slobodna improvizacija, savremena improvizativna muzika i kompozicije Silarda Mezeija. Članovi benda dolaze iz različitih oblasti muzike: Mezei i Čanji iz savremene komponovane i savremene improvizativne muzike, sa uporištem u tradicionalnoj muzici i džezu, dok je jedan od najuzbudljivijih evropskih improvizacionih muzičara današnjice, Portugalac koji živi u Barseloni (Katalonija, ESP) – Vasko Trilja, majstor raznih perkusionih instrumenata. Zajedničko mesto susreta je improvizacija kao jedna od najosnovnijih i najdubljih manifestacija muzike.