Centar za savremenu kulturu i umetnost

Subotica

Radio Plac
PONEDELJAK

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 U gostima – Biacsics Renáta (R)

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Fono i Sofia (R)

20:00 Jazz

21:00 Dub sat

22:00 Muzički safari

00:00 Chill

UTORAK

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Van centra 30

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Afro beat

22:00 Muzički safari

00:00 Chill

SREDA

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Van centra 31

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Subotička improvizovana muzika

22:00  Muzički safari

00:00 Chill

ČETVRTAK

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Van centra 30 (R)

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Fono i Sofia

20:00 Jazz

21:00 Exotica

22:00 Muzički safari

00:00 Chill

PETAK

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

17:00 Van centra 31 (R)

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Muzički safari

00:00 Chill

SUBOTA

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Muzički safari

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 U gostima – Biacsics Renáta

20:00 Jazz

21:00 Afro Beat

22:00 Muzički safari

00:00 Chill

NEDELJA

 

04:00 Radio Plac Mixer

16:00 Klasična muzika

17:00 Muzički safari

18:00 Muzička scena Subotice

19:00 Muzički safari

20:00 Jazz

21:00 Muzički safari

22:00 Exotica

00:00 Chill

Arhiva

„Mi znamo da mala grupa kreativnih ljudi

može da promeni svet.

Zapravo oni su jedini to do sada činili…“