Igor Halasević

igor halasevic n
Biografija

Rođen je 1978. godine u Subotici. Tokom perioda obrazovanja u domenu tehničkog građevinarstva, od kraja devedesetih godina aktivno učestvuje u kulturnom životu grada i svira bas gitaru u nekoliko različitih muzičkih projekata. Nakon višegodišnjeg radnog iskustva u inostranstvu, vraća se u Suboticu i postaje autor projekta “authentic vojvodina” kojim spaja umetnost kao uspešni aktivizam, stvaralačku energiju i kreaciju omladinskih udruženja i pojedinaca, kao vernu projekciju kulturne baštine lokalne zajednice.

Vodeći se interaktivnim oblikom savremene metodologije proučavanja nasleđa i njegove prezentacije; od promocije kulturne i nepokretne baštine do prezentacije savremenog kulturnog stvaralaštva; sarađuje na koordinacijama više izložbi, multimedijalnih programa i štampanih izdanja u domenu umetnosti i kulture, u partnerstvu sa brojnim umetnicima i stručnjacima, organizacijama i institucijama iz regionalnog i evropskog okruženja.

Kao aktivista nevladinih organizacija kroz rad u projektnom menadžmentu, Igor Halasević prenosi svoja uverenja da, ipak, mala grupa kreativnih ljudi zaista može da promeni svet, a angažovane inicijative civilnog sektora mogu imati snagu i uticati na stvarnost i okruženje.