DUO – workshop

DUO – workshop

U subotu, 20. maja u 14:00 – 20:00, u organizaciji Pozorišnog udruženja Letnji Bioskop, biće održan mini-kurs pozorišta pokreta: DUO.
Vođe kursa: Heni Varga i Staša Blečić
Glavna tema kursa:
Značaj partnera.
Kakav uticaj na mene ima moj partner sa kojim se krećem, postojim i delujem u istom prostoru?
Kakav uticaj imam ja na svog partnera?
KO ili ŠTA sve može biti moj partner?
Kako se odnosim prema drugom?
I kako se on odnosi prema meni?
Ko je inicijator u kom trenutku?
Postoji li poseban sistem između mene i mog partnera koji se (ne)mora razbiti?
Osvešćivanje odnosa i briga o partneru.
U prvoj trećini kursa planirano je intenzivno zagrevanje i upoznavanje kroz vežbe u paru, nakon čega sledi istezanje i opuštanje.
Uvod u vežbu od 7 nivoa istezanja, osvešćivanja i opuštanja tela uz pomoć disanja, u kojoj je poseban akcenat stavljen na brigu o partneru i ostvarivanje međusobnog poverenja.
Treći deo kursa baziran je na vežbama improvizacija, sa glavnim fokusom na partnera i njegovu važnost.
Sesija se zaključuje vođenom diskusijom i razmenom utisaka uz čaj.
U sesiji može učestvovati svaka osoba starija od 16 godina.
Kotizacija: 2200 din
Ako želiš da učestvuješ obavezno se javi na sledeću adresu: henivarga9@gmail.com
Sa sobom ponesi udobnu odeću, vodu, užinu.
Lokacija: Pozorište Kostolanji Deže, Subotica