Dvorišna galerija / Kanyó Ervin: SU-GOTIKA

Dvorišna galerija / Kanyó Ervin: SU-GOTIKA

U subotu, 25. marta 2023. godine, u Dvorišnoj galeriji (Korzo 1), u 12 časova će biti otvorena izložba Ervina Kanjo SU-gotika.

 


Biografija

 


Ervin Kanjo je rođen 1976. godine u Kanjiži. Po završetku gimnazije 1995. Godine upisuje se na grafički odsek Akademije umetnosti u Novom Sadu. Diplomira je 2000. godine u klasi poznatih grafičara Halila Tikveše i Milana Stanojeva. Studirao je na Mađarskom univerzitetu likovnih umetnosti u Budimpešti 2001.godine. Radi kao grafičar, ilustrator, nastavnik likovne kulture i kao lokalni turistički vodič. Učestvovao na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dizajnirao i ilustrovao nekoliko knjiga. Od 2009. godine je članUdruženja primenjenih umetnika Vojvodine (UPIDIV). Kao mladi grafičar dobio je nagradu Dr Bodrogvari Ferenc 2015. godine. Živi i radi u
Subotici.

 

 

SU-GOTIKA


“Ovde prikazane slike sam izabrao iz mojih najnovijih likovnih radova, sa kojima sam se bavio u poslednje vreme. Delimično oslobođen od realističnog prikaza, promenio sam proporcije, da bi krajnji rezultat odveo određenom cilju. Tragao sam da napravim nešto drugačije od rešenja mojih ranijih, pomalo ekspresivnih, a ponekad i realističnih kolažiranih crteža. Težio sam preciznošću linearnih vrednosti. Što se tiče tematike, ostao sam kod svojih omiljenih tema, a to su zgrade. Tragajući za odgovarajućim i ujednačenim načinom izražavanja, sve više sam se fokusirao na neku vrstu stilizacije. U svakom slučaju, želeo sam da stilizujem svoje crteže. Pomalo sam se inspirisao legendarnim delom Granta Vuda „Američka gotika“, koja se sada već smatra klasikom. S druge strane, za mene je gotika uvek bila alegorijski izraz nečeg starog, otmenog, tajanstvenog… I te stare Subotičke zgrade, koje su u centru mog interesovanja pokazuju sličnost sa ovim konceptom ili duhom, bez obzira da su originalno izgrađeni u nekim drugim tilovima (neoklasicizam, barok, secesija itd). Mislio sam da bi bilo zanimljivo da svoje ideje prenesem u tu vrstu gotičke, vertikalne izdužene stilizacije. Tako su nastali ovde prikazani crteži.” Ervin Kanjo.

 


Samostalne izložbe:

 


1996 – Novi Sad (Srbija) – Novosadsko pozorište
1999 – Novi Kneževac (Srbija) – Gradska biblioteka
2005 – Kanjiža (Srbija) – K.C. “Cnesa”
2010 – Subotica (Srbija) – Bash House
2010 – Kanjiža (Srbija) – Galerija Dobo Tihamer
2010 – Subotica (Srbija) – „Magyar Ház“
2011 – Novi Sad (Srbija) – Galerija "Mali likovni salon".
2012 – Budimpešta (Mađarska) – “Kaptár Közösségi Ház”
2014 – Subotica (Srbija) – „Magyar Ház“
2016 – Subotica (Srbija) – “Klein House”
2017 – Bratislava (Slovačka) – Galerija “Csemadok”
2017 – Senec (Slovačka) – Dom kulture
2018 – Komarno (Slovačka) – Galerija “Limes”

.

.

Program Dvorišne galerija podržava štamparija Craft Marketing.