Nagy Karina Beatrix

Karina
Biografija

Karina Beatrix Nađ je rođena u Targu Mureš (Marosvásárhely) u Rumuniji, 1985. godine. Diplomirala je 2007. godine  na odseku za glumu na Fakultetu umetnosti, u Kapošvaru (Mađarska).

 

Nastupala je na scenama u Kapošvaru, Budimpešti, Egeru, Subotici… Igrala je u i Pozorištu lutaka Griff u Zalaegersegu. Od septembra 2016. do maja 2017. je bila stipendistkinja programa Kereši Čoma Šandor u Oslu (Norveška), koji dodeljuje Državni sekretarijat za nacionalnu politiku Mađarske.

 

#Nagy Karina