Dejan Vujinović

dj
Biografija

Po struci je magistar ekonomskih nauka, u užoj stručnoj oblasti marketing menadžmenta, a sa posebnim akcentom na integrisane marketing komunikacije za kulturne događaje. Osnivač je, organizator i umetnički rukovodilac world music festivala Etnofest (17 godina, 2004 – ), festivala savremene eksperimentalne i improvizovane muzike Jazziré (12 godina, 2009 – ), kao i umetnički direktor Kanjiškog džez festivala u periodu od 2013 – 2018. godine. Bio je urednik muzičkog i likovnog programa kafe galerija Yu Fest i Baš kuća, u kojima je organizovao na desetine koncerata i izložbi.  PR je i saradnik festivala Desiré po pitanju eksternih komunikacija od osnivanja festivala. U oblasti menadžmenta u kulturi, u pojedinim godinama obavljao je i funkcije menadžera projekta „Subotica  – grad festivala“ (FOKUS fondacija), kao i funkciju PR menadžera projekta Noć muzeja u Subotici. Aktivan je u implementaciji transnacionalnih kulturnih projekata pod okriljem programa Kreativna Evropa.

 

Dobitnik je nagrade dr. Ferenc Bodrogvari, za doprinos razvoju kulture grada Subotice.

 

Od 2010. godine, zaposlen je u kancelariji Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, gde obavlja funkciju program menadžera.