Daniela Mamužić

IMAG0504~2

E-mail: klarairosa@gmail.com

centar.kozpont@gmail.com

Biografija

Završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu na odseku za vajarstvo.

Autorka bisti Ferenca Rajhla i Martina Lutera. Izrada i idejno rešenje nagrada Zlatni toranj, Paralele i sudari, Underground Spirit Festivala evropskog filma Palić, i nagrade Prix Luna festivala L’Europe autour L’Europe, Pariz. Restauracija ornamentike na velikom broju zaštićenih objekata u Subotici. Scenografski rekviziti za film i pozorište. Dizajn i prelom knjiga, dizajn, prelom i likovna urednica nekadašnjeg časopisa Karton, saradnica časopisa Symposion… Klavijature i vokal u muzičkom sastavu Pionir 10.

Iskustvo: Međuopštinskoi zavod za zaštitu spomenika kulture (konzervator), gradska ustanova za omladinsku kulturu „Danilo Kiš“ (umetnički dir.).

Od 2019. godine vodi  agenciju za scenografske usluge Kinopraktika.

Članica udruženja Klara i Rosa i Priroda i društvo.

Operativna koordinatorka Centra za savremenu kulturu i umetnost.